Štatistika podľa zoznamu prihlásených

Veľmi zaujímavý pohľad je do štatistiky prihlásených posádok 48. ročníka RALLYE TATRY SLOVAKIA .

Súťaž sa pôjde už túto sobotu a nedeľu v Poprade. Usporiadateľom z AOS klub Poprad sa prihlásilo spolu 76 posádok zo štyroch krajín Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Z uvedeného počtu v rámci majstrovstiev Slovenska novodobých vozidiel to bude 39 posádok, do šampionátu historikov boduje 6 súťažiacich a rovnaký počet v hodnotení Rally

Legend. V rámci Slovenského rally pohára sa prihlásilo 18 posádok a 5 dvojíc si vyskúša Rallyškolu.

V rámci slovenského šampionátu je najpočetnejšie obsadená trieda 5, kde nájdeme 8 vozidiel. V kategórii historikov sa najviac súťažiacich prihlásilo do triedy HK 2, kde sú 3 vozidlá. V pohárovej súťaži je najpočetnejšie obsadená trieda RP2 s deviatimi autami. Po Tatrami sa predstaví celkom 16 automobilových značiek, prím hrajú Škoda, Ford, Renault a Mitsubishi. Prihlášky poslalo spolu 14 zmiešaných posádok a jednu výhradne dámska posádka.

Počet prihlásených: 76

Počet štátov – 4: Slovensko – 59, Česká republika – 11, Poľsko – 5, Maďarsko – 1

Priorita ASN – 3:  Grzegorz Grzyb – POL, Tomáš Ondrej, Igor Drotár – SVK

Rozdelenie prihlásených podľa súťaží:

Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally 2021 (MSR): 39 posádok

Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally historických automobilov 2021 (MSR HA): 6 posádok

Rally Legend (RL): 6 posádok

Slovenský Rally Pohár 2021 (SRP): 18 posádok

Rallyškola (RS): 5 posádok

FIA Európska trofej v rally pravidelnosti historických automobilov: 2 posádky

Rozdelenie podľa objemových tried:

Majstrovská Slovenskej republiky v rally (MSR)

Trieda 1 (WRC): 1 vozidlo

Trieda 2 (S2000-R s 1,6 turbo motorom s 28mm restriktorom S2000-R s 2,0

atmosférickým motorom, skupina R4 a R5, skupina Rally2 a Rally2 Kit (VR4K): 7 vozidiel

Trieda 3 (skupina N+N/SK, A+A/SK s objemom nad 2000 cm3, skupina Rally3): 7 vozidiel

Trieda 4 (RGT, NGT a skupina F s objemom 2000 cm3 – 4000 cm3): žiadne

Trieda 5 (skupiny A+A/SK a skupina F s objemom 1600 cm3 – 2000 cm3, S1600

R2C, R3C, R3T, R3D, skupina Rally4): 8 vozidiel

Trieda 6 (skupina A+A/SK a skupina F s objemom 1400 cm3 – 1600 cm3 R2B, Kit-car

s objemom 1400 cm3 – 1600 cm3, skupina Rally4 (VR2B): 5 vozidiel

Trieda 7 (skupina N+N/SK a P s objemom do 2000 cm3, R1B, R1A, skupina A+A/SK

a F s objemom do1400 cm3, Kit-car s objemom do 1400 cm3, skupina Rally5): 6 vozidiel

Trieda 11 (vozidlá WRC/SK, SRC, skupina F s objemom nad 2000 cm3): 3 vozidlá

Trieda 12 (vozidlá 2WD s preplňovaným motorom Diesel s nominálnym objemom do

2000 cm3 v úprave pre skupiny A+A/SK a N+N/SK, F a P): 2 vozidlá

Majstrovská Slovenskej republiky historických automobilov – MSR HA (spolu 6 áut)

Kategória HK 1: 1 vozidlo

Kategória HK 2: 3 vozidlá

Kategória HK 4: 2 vozidlá

Kategória HK 5: žiadne

Slovenský Rally Pohár – SRP): spolu 18 áut

RP1 (do 1400 cm3): 1 vozidlo

RP2 (nad 1400 cm3 do 1600 cm3): 9 vozidiel

RP3 (nad 1600 cm3 do 2000 cm3): 6 vozidiel

RP4 (nad 2000 cm3): 2 vozidlá

Počet značiek: 16

Škoda – 18, Ford – 9, Renault – 8, Mitsubishi – 7, Seat – 5, LADA – 5, Honda – 5,

Citroën – 4, Peugeot – 4, Opel – 2, Audi – 2, Subaru – 2, Volkswagen – 2, Hyundai –

1, Mini Cooper – 1, Lancia – 1.

Dámska posádka: 1

Zdenka Frývaldská – Lucia Petrová

Zmiešané posádky: 14

Michal Žiak – Lucie Laurincová, Dávid Bartoš – Zdenka Kubíková, Martin Stoklas –

Miroslava Markovičová, Michal Valluš – Kristína Hasajová, Martin Minařík – Kristýna

Šeďová, Ákos Jobággy – Ivett Nothaiszová, Štefan Kubacka – Jana Kubacka,

Lubomír Konšel – Gabriela Konšelová, Martin Andrišek – Danka Andrišeková,

Gabriel Szenderák – Gabriela Špavelková Szenderáková, Maciej Trzebiatonski –

Izabella Trzebiatonská, Gabriel Barkász – Lenka Durová, Peter Blaschke – Kristína

Blaschkeová, Matej Pliešovský – Viktória Olejárová.

Ďalší spravodajský servis v rámci 48. Rallye Tatry Slovakia 2021 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk a na facebookovom profile tatranskej rally.

V Poprade 27. mája 2021                            Roman ORDELT   

                                                                      tlačový tajomník

                                                           48. Rallye Tatry Slovakia 2021

Scroll to top