Mesiac: august 2020

Primátor Popradu prevzal záštitu nad 47. ročníkom Rallye Tatry

Mesto Poprad je po roku opäť domovom tohto tradičného motoristického sviatku s bohatou históriou. Úspech a sláva nie je len o víťazstvách, medailách a oceneniach. Vavrínom prechádza náročná a dlhá cesta, ktorá so sebou nesie aj mnoho odriekania vynaloženej koncentrácie, sebazaprenia i nemalých finančných nákladov.

Pomocnú ruku organizátorom z AOS klub Poprad podalo aj mesto Poprad. Záštitu nad najstarším motoristickým podujatím na Slovensku prevzal primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko. Usporiadanie Rallye Tatry 2020, ktorá bude aj súčasťou Európskej trofeje v rally historických vozidiel, či súťažou zaradenej do FIA CEZ (Zóny Strednej Európy novodobých a historických rally vozidiel) si vyžaduje veľa námahy. „Poprad vždy stál po boku organizátorov a podľa svojich aktuálnych možností pomohol pri usporiadaní pretekov. Rallye Tatry má vďaka kvalitnej práci popradských organizátorov medzi športovými podujatiami vysoký kredit. Organizovanie súťaží európskeho významu je toho príkladom. Teší ma, že aj tento rok môžeme v Poprade privítať kvalitných jazdcov, špičkové tímy a motoristického fanúšika zo Slovenska a ďalších európskych štátov. Športovcom želám, aby počas nastávajúcich pretekov ukázali svoju bojovnosť a húževnatosť a čo najlepšie prezentovali svoj um. Organizátorom patrí moje poďakovanie za prípravu legendárnej Rallye Tatry a fanúšikom by som chcel zaželať pekné zážitky zo športového zápolenia,“ povedal primátor Popradu Ing. Anton Danko.

Okrem tradičných súťažných rally špeciálov sa v Poprade na štart postavia aj vozidlá tzv. „Zelenej rally“ – autá s alternatívnym pohonom. „Usporiadatelia sa snažia kráčať s modernými trendmi pri organizovaní motoristického podujatia. Výsledkom je 3. ročník Green Rallye Tatry, ktorého sa môžu zúčastniť posádky s vozidlami na elektrický alebo hybridný pohon. Chválim snahu Popradčanov, že myslia aj na ekológiu. Elektromobily majú budúcnosť a tieto preteky prinášajú veľkú osvetu medzi motoristov,“ dodal popradský primátor.

Vďaka korektnej spolupráci sa do itinerára pretekov vrátili rýchlostné skúšky na Spiši, Gemeri a v okolí Spišskej Magury, čo znamená návrat na trate známe z čias najväčšej slávy Rallye Tatry. Pre posádky je pripravených 11 rýchlostných skúšok v dĺžke 140 km, vrátane najobľúbenejšej, ktorou je nočný mestský okruh v Poprade.

Slavomír Petrus, tlačové stredisko Rallye Tatry 2020

FIA Trophy For Historic Regularity Rallies 2020 in Slovakia

The biggest and the most important news for  the  47th year of Rallye Tatry is that this competition has become a part of the FIA Trophy for Historic Regularity (a European historic car trophy). The first competition is going to take place from  18th to 20th  of September  2020 in the High Tatras Region,Slovakia. The central point of the competition is the town  Poprad.

Rallye Tatry is the oldest car racing competition in Slovakia and one of the most important ones in central Europe. The first year of the competition was organized in 1969. Besides FIA  Trophy for Historic Regularity, Rallye Tatry is a part of FIA CEZ  rally championship 2020, FIA CEZ historic car championship 2020, Slovak rally championship, Slovak rally cup 2020 and rally legend.

In August 1969 the first rally competition in Slovakia was organized. 15 teams took part in this competition.  In the following season, the competition became a part of the Czechoslovak championship. The fifth season of the competition was a sort of a milestone for the competition because Polish racer Zasada took part in the competition driving his Porsche Carrera together with his wife as a co-driver.  1979 was a promising year for the competition because a FIA representative Wulf Biebinger visited the High Tatras region and claimed that tracks and the organization of the competition are good enough to organize a European championship here. It was a strong impulse for the era of the “great” Tatras to begin. The competition became a part of the European championship calendar in 1982. In the beginning, the competition was a part of Alpe Adria Cup series but later it became a part of Mitropa Cup. Well known drivers like Mattig, Haugland, Ceccato…all took part in the competition. Since the very beginning there were names like Hubacek-Rieger in their Renault Alpine, Zasada couple, Lundstrom etc.  In 1976, Johny Haugland took part in the competition for the first time. After that, Krecek,Kvaizar, Trajbold, Pech followed together with Italians Ceccato and Corradin and Pole Bublewitz.

The competition consists of two stages with 436 km of tracks out of which 147 are time trials. At the beginning of 2020, there was a plan to drive 14 national qualifying races but, unfortunately, the covid 19 pandemic began and many of these had to be cancelled. After the discussion between the organizers and FIA, the decision was made for 7 races to take place in which teams will be able to gain points for the ALPINE CHALLENGE which is to be organized between 2nd and 4th October 2020 in Switzerland. Except the Slovak competition, other competitions will be organized in Hungary, Russia, Greece, Italy and Croatia.

Being a part of the Rallye Tatry competition is a matter of prestige and to succeed in such a competition has a great response in the motor racing world. We are tremendously glad that FIA has given us their reliance and allowed us to organize FIA Trophy for Historic Regularities Rally 2020.

Organisers of Rallye Tatry 2020

V Poprade aj Európsky pohár v rally pravidelnosti historických vozidiel

Rallye Tatry sú najstaršou motoristickou súťažou na Slovensku a jedným z najznámejších rally podujatím. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1969 a o niekoľko týždňov privítame v Poprade účastníkov 47. ročníka Rallye Tatry. Okrem FIA Trophy For Historic Regularity Rallies je Rallye Tatry zaradená do FIA CEZ majstrovstvá automobilov v rally 2020, FIA CEZ majstrovstvá historických automobilov v rally 2020, Majstrovstvá Slovenska v rally 2020,  Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov 2020, Slovenský rally pohár 2020, Rally Legend a svoj talent môžu posádky predviesť aj v Rallyškole. Po tretí raz bude súčasťou aj Green Rallye Tatry – súťaž vozidiel s elektrickým alebo hybridným pohonom.    

Najväčšou novinkou 47. ročníka Rallye Tatry je zaradenie tatranskej rally do seriálu FIA Trophy for Historic Regularity Rallies (Európsky pohár v rely pravidelnosti historických vozidiel). Pre súťažné posádky v rely pravidelnosti historických vozidiel je pripravená dvojetapová súťaž s dĺžkou trate 436 kilometrov, z toho 147 km je meraných úsekov. Tieto úseky sú z väčšej časti totožné s rýchlostnými skúškami pre slovenský „majstrák“. Rozdiel je však ten, že v jazde pravidelnosti nejde o to, kto bude najrýchlejší. Vyhráva posádka, ktorá sa najviac priblíži času v danom meranom úseku. Časový limit je vopred určený organizátorom.   

Na začiatku roka bol plán odjazdiť 14 národných kvalifikačných podujatí, žiaľ pandémia  Covid-19 prinútila mnohé kvalifikačné preteky zrušiť. Po rokovaniach medzi FIA a usporiadateľmi sa rozhodlo, že v auguste a septembri sa uskutoční 7 podujatí, na ktorých budú posádky zbierať kvalifikačné body o postup na finále európskeho pohára ALPINE CHALLENGE, ktoré sa bude konať 2. – 4. októbra vo Švajčiarsku. Okrem slovenskej súťaže budú preteky aj v Maďarsku, Rusku, Grécku, Taliansku a v Chorvátsku.

V auguste 1969 sa zrodila prvá tatranská rally, na ktorej štartovalo 15 posádok. Súčasťou majstrovstiev Československa sa táto súťaž stala pri jej druhom pokračovaní. Piaty ročník Rallye Tatry bol už malým medzníkom v jej ďalšej histórii, pretože ozdobou štartovej listiny bol poľský pretekár Zasada, štartujúci s manželkou na Porsche Carrera. Veľmi sľubný bol rok 1979, keď po prvý raz prišiel pod Tatry zástupca FIA Wulf Biebinger z Nemecka a jeho verdikt znel: trať i organizácia spĺňa predpoklady na majstrovstvá Európy. To bol úvodný impulz k ére „veľkých“ Tatier, aj keď po prvý raz boli súčasťou Majstrovstiev Európy až v roku 1982. Spočiatku bola súťaž zaradená do seriálu Alpe Adria Cup a neskôr sa bojovalo o body do Mitropa Cup. Medzi známymi posádkami nechýbali mená ako Mattig, Haugland, Ceccato … Už od počiatkov tatranskej rally môžeme registrovať mená ako Hubáček – Rieger (Renault Alpine), manželia Zasadovci, Lundström a ďalší. V roku 1976 tu po prvý raz štartoval Johny Haugland, postupne sa začali objavovať Křeček, Kvaizar, Trajbold, Pech, štartovné pole obohatili Taliani Ceccato, Corradin, Poliak Bublewicz. Od roku 1997, keď sa Tatry stali opäť súčasťou seriálu Majstrovstiev Európy, sa čoraz viac objavovali aj poľskí jazdci ako Kuzaj, Kuchar a ďalší.

Samotná účasť na legendárnej Rallye Tatry je vysokou prestížou a prípadný úspech má medzi širokou motoristickou verejnosťou vysokú pridanú hodnotu. Tešíme sa, že predstavitelia FIA dali popradským organizátorom dôveru a poverili nás usporiadaním FIA Trophy for Historic Regularity Rallies 2020.

Slavomír Petrus, tlačové stredisko, Rallye Tatry 2020

Rallye Tatry: Boli vydané Zvláštne ustanovenia súťaže

Na webovom portáli Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ) a na oficiálnej stránke súťaže bol uverejnený základný dokument v podobe schválených Zvláštnych ustanovení 47. ročníka Rallye Tatry 2020, ktorý sa uskutoční, po preložení vzhľadom k pandémii COVID-19, v termíne 18. – 20. septembra 2020 s tradičným centrom v Poprade. Usporiadatelia z AOS klub Poprad pripravili dvojetapovou rally vo formáte sobota – nedeľa, ale testovací úsek shakedown v Šuňave a slávnostný štart na popradskom námestí pred OC Forum budú už v piatok.

Najstaršie slovenské rally preteky sú v tomto roku súčasťou série šampionátov. Pod hlavičkou Medzinárodnej automobilovej federácie FIA ​​sú zaradené do oboch súťaží Zóny strednej Európy (CEZ), a to nielen novodobých vozidiel, ale aj historických automobilov (CEZ HA). Rallye Tatry sa ďalej započítavajú do Majstrovstiev Slovenska v rally (MSR), Majstrovstiev Slovenska historických automobilov (MSR RHA), Slovenského Rally Pohára (SRP), Rally pravidelnosti historických automobilov (STRHP), Rally Legend (RL) a Rallyškoly (RŠ). Ako samostatná súťaž sa prvýkrát pod Tatrami uskutoční podujatie vysokého rangu s názvom FIA Európska trofej v rally pravidelnosti historických automobilov (FIA Trophy for Historic regularity Rallies) – 1. RALLYE TATRY CLASSIC. Po tretí raz privítame v Poprade aj súťažiacich v jazde pravidelnosti vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom pod názvom GREEN RALLYE TATRY. Zvláštne ustanovenia týchto súťaží budú samostatne vydané v najbližších dňoch.

V nových priestoroch nájdeme aj umiestnenie riaditeľstva súťaže (budova KRYPTON na ulici Partizánskej v Poprade), takisto servisné parkovisko a uzavreté parkovisko. „Servisný areál bude na parkoviskách pri futbalovom štadióne NTC Poprad a „parc fermé“ na parkovisku pri zimnom štadióne v Poprade,“ uviedol Peter Oravec, zástupca riaditeľa a tajomník rally. Technické preberanie sa po rokoch vracia do priestorov spoločnosti AUTONOVA v priemyselnom areáli Poprad-Východ.

Aktuálny ročník Rallye Tatry meria celkom 677 km a obsahuje 11 rýchlostných skúšok na šiestich úsekoch v celkovej dĺžke 140 km. V sobotňajšej etape posádky absolvujú RS s názvami Novoveská Huta, Vikartovce a nočný okruh v Poprade. Nie je bez zaujímavosti, že najdlhšia rýchlostná skúška Huta v dĺžke 17,60 km sa pôjde počas sobotňajšieho popoludnia hneď trikrát! V nedeľu súťaž zavíta na rýchlostné skúšky Magura, Veľká Lesná a Ihľany. „Štartové pole v rámci Slovenského rally

pohára bude mať kratšiu trať, ktorá meria 293 km a obsahuje 7 rýchlostných skúšok na štyroch úsekoch v celkovej dĺžke 76 km. Poháristi neabsolvujú úseky Novoveská Huta a Ihľany,“ upresnil Oravec. Na účastníkov tatranskej rally čakajú od štvrtka obhliadky trate, medzi ktoré je vložený piatkový dopoludňajší shakedown na tradičnom úseku v Šuňave.

V uplynulých dňoch bolo spustené prijímanie prihlášok. Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky na stránke www.sams-asn.sk do termínu uzávierky prihlášok. Tá je stanovená do nedele 6. septembra, pričom uzávierka s redukovaným vkladom je vo štvrtok 3. septembra. Ako vôbec prvá sa prihlásila posádka Pavel Bartoš, Radek Kypta z Českej republiky, ktorá pôjde na vozidle Škoda Favorit 136L / A v hodnotení klasifikácie Rally Legend.

Ďalší spravodajský servis v rámci 47. Rallye Tatry 2020 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk a na facebookovom profile tatranskej rally.

V Poprade 11. augusta 2020, Roman ORDELT tlačový tajomník,

47. Rallye Tatry 2020

Rallye Tatry premiérovo súčasťou oboch zónových šampionátov

Blížiaci sa 47. ročník Rallye Tatry (18. – 20. septembra 2020) bude súčasťou oboch

rely šampionátov Zóny Strednej Európy (CEZ) pod hlavičkou Medzinárodnej automobilovej federácie FIA. Popradská rally privíta nielen novodobé rely špeciály, ale aj historické rely automobily. Usporiadatelia z AOS klub Poprad veria, že pod tatranské vrcholy zavítajú popredné posádky, ktoré budú súperiť o cenné body do týchto seriálov.

Už v minulom roku bola Rallye Tatry prvýkrát zaradená do kalendára „historikov“ vrámci FIA Stredoeurópskej zóny (CEZ HA). Tento rok sa k nej priradila zóna presúčasné rely autá. „Usilovne sme bojovali o pridelenie centrálnej zóny, kde jepodľa európskych pravidiel podmienkou konanie dvojdňové rally, čo sa nám vneľahkej súčasnej situácii výrazne ovplyvnenej epidémiou koronavírusu podarilo. Chceme sa posunúť po športovej stránke a aj kvalitou štartového poľa opäť vyššie,“ uviedol Ing. Stanislav Hanzeli, predseda organizačného výboru a riaditeľ rally. Aktuálne termínový kalendár pre šestnásť štátov zo Strednej Európy zahŕňa spolu osem súťaží pre novodobé rely autá a šesť podnikov pre historikov.

Okrem popradskej súťaže sa na území Slovenska pôjde Zóna Strednej Európy ešte v októbri v Košiciach. „Na zasadnutí Rady CEZ bolo v závere júla dohodnuté, že hodnotenie vo všetkých disciplínach motoristického športu sa bude počítať od 1. júla. Od uvedeného dátumu sa budú prideľovať body za absolvované súťaže, z dôvodu, že situácia v jarných mesiacoch bola vzhľadom k chorobe COVID-19 nemožná v zmysle voľného pohybu cez hranice. V každej disciplíne sa bude škrtať jedna súťaž,“ povedal Mgr. Tomáš Kunc, generálny sekretár Zóny strednej Európy. Konečná klasifikácia sezóny 2020 bude vypočítaná na základe výsledkov dosiahnutých vo všetkých pretekoch, pričom najhorší výsledok zo všetkých sa nebude počítať. V konečnej klasifikácii sa neobjavia ani výsledky z chorvátskej Rally Kumrovec, ktorá sa išla ešte pred vypuknutím koronavírusovej epidémie.

Nie je bez zaujímavosti, že v kalendári historikov nájdeme len súťaže na území Maďarska, Česka a Slovenska. „Je to dané zvláštnou dobou, ktorú prežívame dnes a denne. Kalendáre nie sú klasické, žiaľ problémy s koronavírusom sa podpísali v danej lokalite aj s úbytkom sponzorov a tým aj k nemožnosti organizovať rally,“ upresnil Kunc. Odvolané a zrušené už boli Rally Weiz v Rakúsku a RallyNova Gorica v Slovinsku.

Aktuálne kalendáre FIA Central European Zone 2020 (CEZ):

FIA CEZ Rally

18. – 19. 7. STELVENT Salgó Rally Maďarsko Salgótarján

31. 7. – 1. 8. Rally Mionica Srbsko Mionica

6. – 8. 8. MARMA Rally Rzeszow Polsko Rzeszow

14. – 15. 8. Rally Zaječar Srbsko Zaječar

11. – 12. 9. Rally Železniki Slovinsko Železniki

18. – 20. 9. Rallye Tatry Slovensko Poprad

16. – 18. 10. 46. Rally Košice Slovensko Košice

23. – 24.10. Rally Idrija Slovinsko Idrija

FIA CEZ Historic Rally

18. – 19. 7. STEELVENT Salgó Rally Maďarsko Salgótarján

7. – 8. 8. KOWAX Rallysprint Česká republika Kopřivnice

14. – 15. 8. Miskolc Rally Maďarsko Miskolc

18. – 20. 9. Rallye Tatry Slovensko Poprad

16. – 18. 10. 46. Rally Košice Slovensko Košice

6. – 7. 11. Historic Vltava Rallye Česká republika Klatovy

Ďalší spravodajský servis v rámci 47. ročníka Rallye Tatry 2020 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk a na facebookovom profile tatranskej rally.

V Poprade 7. augusta 2020

Roman ORDELT tlačový tajomník 47. Rallye Tatry 2020

Scroll to top